Hosea213

Kleuren vervagen langzaam

haast onmerkbaar

tot het grijs de koelte geeft

Het voelt ongemakkelijk

Kan het ook voorbijgaan aan voldoening

of toch een zachtjes trekken,

afsteken mogen naar iets nieuws, ongerepts,

waar het andere er niet toe doet?

Ik heb het vaker aan de hand gehad..

en in het begin is nauwkeurig onderzoek nodig, 

omdat het tijdelijke ook waarde heeft in het leven.

Maar wanneer kleur blijft vervagen

wordt het andere terzijde gelegd tot nader orde

Mij wordt iets aangereikt waarbij ik het meeste tijdelijke

even los mag laten

Ik ervaar het lokken in de zuiverste vorm

dat alleen Hij kan doen, Die ik mijn Schepper noem.

 

Mijn aandacht is gewekt, innerlijk nadert de rust,

die zoals ze zeggen, alle verstand te boven gaat.

 

Benieuwd wat ik mag gaan ontdekken!

@HWDee3-7-2020

 

Palet

Zeventien delen door één

en nog te weinig

Waardevolle indrukken laten zich niet delen

Bewaren in het levenspalet verrijkt

Rivier

Samenloop

Verbinding

Verwondering over Zijn ontwerp van ons

Genieten mág

Intens en even

Mijmering over Zijn evenbeeld

Spiegel

Losmaken om te leven

woorden te ontvangen om vast te leggen

in het palet voor verder dan later

gepast delen

als het gegeven wordt

bij leven en welzijn

 

@Hadassah WD 19-6-2020

 

Uit de mond..

Starend staat

het kleine ventje

verstild

tussen de struiken

Liefje waar denk je aan?

Zonder aarzelen

antwoordt hij

in zelfde houding blijvend

“Arria….”

Zo denkend zegent hij

zijn grote broer

Zo vaak God hem dat te denken geeft

@30-3-2000

 

 

 

Dat ik ooit zou schrijven

stond voor mij vast

de bron had ik niet zelf ontworpen

Die was er al vóór mij

Blijdschap over het onverwachtse

wellen

maakt mij spelend

met woorden

telkens weer

Ik voel mij steeds opnieuw herboren

en loofhut- vrij

Ik mág

@21-6-2000

Gekregen om niet

De tijd voorbij

van bronvermelding

Het nieuwe vrij

is anders

Iets in mij

bleek na jaren verwijzen

echt in mij gevormd

zoals beginnend leven

in moederschoot

door vaders zaad

kindje wordt geheten

of nog inniger

ons

Spreek niet van Mij

Het is wel wennen

zonder stok te lopen

Zichtbaar genezen geeft vermenigvuldiging

Om niet

@21-6-2000

 

Genade

Binnen de omarming

van Zijn veilige vrede

mag ik naar ’t lijden kijken

Zachtjes voelen, tasten

hoe het hem vergaat

Zonder dagelijkse bezoeken

van t zusje

die om een conflict

hem zonder iets te zeggen verlaat

De leegte, verandering en persoon

wordt gevuld met

volle stabiliteit en zegen

Vader is het antwoord

op heel fysieke nood

en doet ons wezen

in een nieuwe afhankelijkheid

op Hem alleen gericht houden

In Zijn handpalmen

is het beste schuilen

ongeacht de uitkomst.

@ 30-6-2000

Terug

naar

je nooit geheel ontgonnen ik

kan uitmonden

in

zoals een autochtoon

in buitenland geboren;

Bepaalde normen en waarden

op en aangedaan

kunnen al naar gelang

erin gehouden worden

zodat

je in een andere schakering

origineel

zal zijn

Ik wil Yeshua niet verloochenen

welke afkomst ik

bij wijze van spreke

zal blijken te zijn

@21-6-2000

 

Kleine vossen

Bezorgd

en onzekerheid

zijn de kleine vossen

die mij beroven

van de tegenwoordigheid

rondom mij van mijn Geliefde

Herkennen en belijden

zijn de weg eruit

Hernieuwde intimiteit

zal het samenzijn verdiepen

Elke keer meer

langer en dieper

groter en nooit eindigend

Dat is relatie met Yeshua

@ 17-1-2002

Hoogl. 2:15